Velká společnost, velká zodpovědnost

Nová společnost zaměřená na zaměstnávání osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním vzniká v těchto dnech v Brně. Jako svou dceřinou organizaci ji založila firma Comdata Czech, která je jedničkou na trhu zákaznických center v České republice. Dceřiná společnost se bude jmenovat Comdata PRO a jako jeden ze svých cílů si vytyčila reinvestování 50 % zisku zpět do podpory zdravotně a sociálně znevýhodněných.

Důvody vzniku nové společnosti orientované na sociální podnikání osvětlila její ředitelka Ivana Smejkalová. „Společnost Comdata Czech oslavila v loňském roce 10 let na českém trhu. V rámci bilancování jsme se zamysleli také nad tím, jak se nám daří naplňovat principy společenské zodpovědnosti a zda na tomto poli nemůžeme dělat víc. Nakonec jsme se rozhodli založit zcela novou firmu, která se bude na tuto problematiku přímo specializovat.“ Podle ní jde o další logický krok, jelikož Comdata Czech již delší dobu spolupracují například s Ligou vozíčkářů nebo nadací Emil.

Cílem projektu Comdata PRO je poskytnout co nejvíc nových pracovních míst lidem, kteří uplatnění na trhu práce nachází jen obtížně. Comdata Czech se tak díky tomuto kroku stanou prvním zákaznickým centrem v České republice, které má sociální podnik přímo ve své struktuře.

Jako velikou příležitost pomoci vnímá vznik nové firmy také současný head of operation mateřské firmy Jan Nedělník, který má nad celým projektem supervizi. „Už když jsem v tomto oboru před víc než dekádou začínal, vnímal jsem práci či brigádu na zákaznických linkách jako vhodnou pozici pro hendikepované kolegy. Vím, že pro některé z nich stále není jednoduché najít uplatnění, přitom spousta jich patří mezi nejlepší specialisty, co jsem poznal. V rámci Comdata PRO se proto budeme všichni snažit, abychom měli pro naše hendikepované spolupracovníky ty nejlepší podmínky a ty nejdůležitější projekty napříč celou republikou.“

Pro úspěšnou realizaci projektu se Comdata Czech spojili se společností Kolibřík, která je lídrem v oblasti sociálního podnikání v České republice. „Sestavili jsme tým odborníků, zkušených manažerů a zaměstnanců s handicapem, který má za úkol v krátkém časovém horizontu postavit dceřinou organizaci, jež chce být největší a nejlepší v oboru sociálního podnikání. Už v současné době zaměstnává společnost Comdata Czech okolo padesáti osob se zdravotním postižením. Cílem nové firmy je toto číslo několikrát znásobit,“ prozradil Zdeněk Kosour ze společnosti Kolibřík.

Téma sociální zodpovědnosti se v posledních letech dostává stále více zasloužené pozornosti. Všichni zúčastnění proto doufají, že vznik nové firmy ještě více zviditelní důležitost tohoto tématu. „Věříme, že půjdeme příkladem ostatním velkým společnostem a že budeme inspirací pro širší začleňování zdravotně a sociálně znevýhodněných osob do jejich provozů,“ uzavírá Smejkalová.